Menighedsråd

Referater og dagsordener

Referater og dagsordner 2024

Referater og dagsordener 2023

Referater og dagsordener 2022

Referater og dagsordener 2021

Referater og dagsordener 2020

Referater 2019

Referater 2018

Referater 2017

 

Udlejning af sognegården

Lokaler i Søllerød Sognegård kan udlejes til følgende formål:

  • Sammenkomst efter bisættelse eller begravelse i Søllerød Kirke
  • Lokale foreninger og organisationer

Lejen er per 1.1.2024 sat til 1.500 kr. for adgang til den store sal og køkken, 500 kr. for konfirmandlokalet.

Lokalerne kan desuden anvendes uden vederlag til arrangementer med kirkelig diakonal og religiøs karakter efter aftale med menighedsrådet.