Vielse og velsignelse

Vielse

Alle der bor i Søllerød Sogn har ret til at blive viet i Søllerød Kirke, hvis de er medlem af folkekirken. 

Dato og tidspunkt for vielse i Søllerød Kirke aftales telefonisk med kirkekontoret 4580 2203 - *1

Prøvelsesattest fra kommunens ægteskabskontor (som højst må være fire måneder gammel på vielsestidspunktet) skal afleveres til kirkekontoret. Samtidig skal der opgives navn og adresse på to bryllupsvidner til kirkekontoret.

Når vielsesdatoen nærmer sig, ringer den pågældende præst og aftaler et møde med parret.

Hvis I ikke bor i sognet, men ønsker at blive viet i Søllerød Kirke, skal der foreligge særlig tilknytning til kirken for minimum den part, der er medlem af folkekirken. Der gælder følgende tilknytningsregler:

    • en af parterne er døbt, konfirmeret eller tidligere viet i kirken

    • en af parterne selv har boet i sognet

    • en af parterne har aktuelt nære pårørende (forældre), der bor i sognet

Opfylder du et af ovenstående kriterier, men bor uden for Rudersdal Provsti, pålægges et vederlag i overensstemmelse med skrivelse fra provstiet.

Læs mere her om vederlag her

Velsignelse

Hvis I tidligere er blevet viet på rådhuset, kan I blive kirkeligt velsignet i kirken. I skal aftale dette med kirkekontoret på samme måde som ved vielse.

Der gælder de samme regler for tilknytning som ved vielse.