Resterende menighedsrådsmøder i 2019:


Tirsdag den 25. juni
Onsdag den 28. august
Torsdag den 26. september
Torsdag den 31. oktober
Onsdag den 27. november

Alle møder starter 19:45, undtagen mødet på den 30. januar, som har start tidspunkt kl.16:30.